ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

17 wrzesnia 2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Logo

 

Komisja Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Aktywna integracja-szansą dla wszystkich” została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez wykonawcę: Grupa CSW DELTA Sp. z o. o..

Szczegółowe informacje dotyczące wybrania oferty (format PDF, rozmiar 226 KB)

 


11 wrzesnia 2018

Protokół z otwarcia złożonych ofert

Logo

 

Komisja Przetargowa przystąpiła do otwarcia złożonych ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług w zakresie aktywizacji 20 uczestników projektu „Aktywna integracja - szansą dla wszystkich”.

Protokół z otwarcia złożonych ofert (format PDF, rozmiar 232 KB)

 


29 sierpnia 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

Logo

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich ogłasza informację o zamówieniu na usługi społeczne w zakresie aktywizacji 20 uczestników projektu „Aktywna integracja - szansą dla wszystkich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ona lata 2014 – 2020, Działanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

 

Szczegółowa treść ogłoszenia (format PDF, rozmiar 289 KB)

Warunki Zamówienia na Usługi Społeczne (format PDF, rozmiar 642 KB)

Załącznik nr 1 (format PDF, rozmiar 304 KB)

Załącznik nr 2 (format PDF, rozmiar 124 KB)

Załącznik nr 3 (format PDF, rozmiar 104 KB)

Załącznik nr 4 (format PDF, rozmiar 124 KB)

Załącznik nr 5 (format PDF, rozmiar 120 KB)

Załącznik nr 6 (format PDF, rozmiar 149 KB)

Załącznik nr 7 (format PDF, rozmiar 80 KB)

Załącznik nr 8 (format PDF, rozmiar 102 KB)

Załącznik nr 9 (format PDF, rozmiar 113 KB)

Załącznik nr 10 (format PDF, rozmiar 78 KB)

 


14 grudnia 2017

OGŁOSZENIE O ZMIANIE WYBORU OFERTY NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, że w dniu 13.12.2017 r. wybrany wykonawca złożył pisemną rezygnację z zawarcia umowy. Zatem do wykonania usługi wybrana została kolejna korzystna oferta spełniającą wymogi Istotnych Warunków Zamówienia - firma NADZIEJA Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o..

Szczegółowa treść ogłoszenie (format PDF, rozmiar 1,86 MB)

 


05 grudnia 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Szczegółowa treść zawiadomienia (format PDF, rozmiar 3,93 MB)

 


16 listopad 2017

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Postępowanie o udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000,00 euro, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.1579)


Przedmiotem zamówienia są: „Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne oraz
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz
mieszkańców miasta i gminy Ząbkowice Śląskie
- Świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”

 

Szczegółowa treść ogłoszenia (format PDF, rozmiar 641 KB)

Istotne Warunki Zamówienia (format PDF, rozmiar 193 KB)

Załączniki do Istotnych Warunków Zamówienia (format PDF, rozmiar 196 KB)

Załączniki do Istotnych Warunków Zamówienia (format DOC, rozmiar 55,3 KB)

Załączniki do umowy (format PDF, rozmiar 76KB)

Załączniki do umowy (format DOC, rozmiar 23,6KB)

 


 

Projekt i wykonanie INESA