31 październik 2018

Projekt konkursowy RPDS.09.01.01-02-0076/17 pn. „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020

Logo

 

Trening kompetencji życiowych

W okresie 15.10.2018 r. – 19.10.2018 r. oraz 22.10.2018 r. – 26.10.2018 r. dla 18 beneficjentów odbył się trening kompetencji życiowych w wymiarze 40 godzin (5 dni x 8 godzin). Trening dostarczył niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności umożliwiających powrót lub właściwe funkcjonowanie w życiu społecznym oraz samodzielności życiowej. Celem warsztatów był trening służący nabyciu przez uczestników kluczowych kompetencji życiowych oraz podniesienie świadomości Uczestników projektu w zakresie roli czasu i podziału obowiązków w życiu prywatnym i przyszłej pracy zawodowej..

 

Galeria „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich”

Galeria „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich”

Galeria „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich”

Galeria „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich”

Galeria „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich”

Galeria „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich”

Galeria „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich”

Galeria „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich”

Galeria „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich”

Galeria „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich”

Galeria „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich”

Galeria „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich”

© 2024 OPS Ząbkowice Śląskie