DODATEK MIESZKANIOWY
od 1 kwietnia 2022 r. w OPS

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności w wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych – od 1 kwietnia 2022 r. wnioski będą przyjmowane i realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku mieszkaniowego (format PDF)

Wniosek o dodatek mieszkaniowy (format PDF)

Deklaracja o dochodach (format PDF)

Oświadczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą RYCZAŁT (format PDF)

Oświadczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą ZASADY OGÓLNE (format PDF)

© 2024 OPS Ząbkowice Śląskie