ZĄBKOWICKA KARTA SENIORA
program pomocowy dla osób starszych, powyżej 65 roku życia

Program ma za zadanie wspomóc funkcjonowanie osób starszych poprzez umożliwienie im lepszego dostępu do dóbr kultury, obiektów sportowych oraz różnego rodzaju usług.

Program „Ząbkowicka Karta Seniora” nie zawiera klasycznej formy wsparcia materialnego seniorów, ale przewiduje inne elementy ułatwiające życie – mianowicie -  zniżki i ulgi na produkty oraz usługi, szczególnie ważne dla osób w tym wieku, tj. aktywność kulturalną  i sportową oraz wypełnienie wolnego czasu. Działania te mają na celu poprawę jakości życia oraz aktywizację osób starszych. Razem możemy zapewnić mieszkańcom, którzy ukończyli 65 lat, odpowiednie warunki do codziennego funkcjonowania.

Zapraszam do czynnego włączenia się w realizację programów – obecnie w wielu polskich miastach funkcjonują podobne inicjatywy. Ufam, że Państwa wsparcie i udział w przedsięwzięciach przyniosą korzyści zarówno Wam – Przedsiębiorcom, jak i zainteresowanym mieszkańcom Gminy Ząbkowice Śląskie.

Proszę o zgłaszanie deklaracji przystąpienia do programów oraz propozycji zakresu swojego udziału na adres mailowy opszabk@poczta.onet.pl, telefonicznie pod nr (74) 815 38 54 lub bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich Osiedle XX-lecia 52.

 

Z poważaniem
Marcin Orzeszek
Burmistrz Ząbkowic Śląskich

 

Partnerzy Programu Ząbkowicka Karta Seniora i oferowane ulgi (format PDF, rozmiar 64KB)

Uchwała w sprawie Programu Ząbkowicka Karta Seniora (format PDF, rozmiar 7,08MB)

Formularz akcesyjny do Programu Ząbkowicka Karta Seniora (format PDF, rozmiar 214KB)

Wzór karty i logo Ząbkowicka Karta Seniora (format PDF, rozmiar 548KB)

Zarzadzenie w sprawie wzoru wniosku, karty i logo Programu Zabkowicka Karta Seniora (format PDF, rozmiar 2,21MB)

Wniosek o wydanie Ząbkowickiej Karty Seniora (format PDF, rozmiar 128KB)

© 2024 OPS Ząbkowice Śląskie