DZIENNY DOM „SENIOR+” W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Logo Programu Dobry Start

Dzienny Domu „Senior+” w Ząbkowicach Śląskich swoją działalność rozpoczął 6 czerwca 2019 r. Siedziba Dziennego Domu „Senior+” znajduje się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, Osiedle XX-lecia 52.

W celu adaptacji konieczne było przeprowadzenie remontu pomieszczeń na pierwszym piętrze w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej na Osiedlu XX-lecia 52 w Ząbkowicach Śląskich, zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych, adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu dla seniorów oraz odpowiednie wyposażenie placówki.

Dzienny Dom jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Działalność Dziennego Domu polega na realizacji podstawowych usług mających na celu pomoc w czynnościach dnia codziennego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. W szczególności są to usługi na rzecz zwiększenia pomocy środowiskowej.

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu „Senior+” mogą być osoby:

 • nieaktywne zawodowo w wieku 60 +, zarówno kobiety jak i mężczyźni,
 • będący mieszkańcami miasta i gminy Ząbkowice Śląskie

Dzienny Dom przeznaczony jest dla 15 uczestników. W 2019 roku z placówki korzystało rotacyjnie 10 osób.

Uczestnicy zajęć mogą korzystać z wszechstronnego wsparcia, a zakres świadczonych usług w szczególności:

 • jeden posiłek gorący oraz warunki do wspólnego przygotowywania posiłków,
 • zajęcia edukacyjne i kulturalno- oświatowe,
 • terapię zajęciową (poprzez organizację zajęć przez terapeutę zajęciowego w ramach zgłaszanych potrzeb przez uczestników zajęć),
 • zajęcia sportowo- rekreacyjne, zajęcia aktywizujące społecznie.

Dzienny Dom, w którym zatrudnieni są opiekun osób starszych oraz terapeuta zajęciowy zapewnia pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, wykonywanie drobnych usług pielęgnacyjnych. Zabezpiecza potrzeby towarzyskie i kulturalne poprzez organizowanie i uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym w tym organizacji spotkań w ramach terapii zajęciowej. Umożliwia korzystanie z przedmiotów i urządzeń, służących do utrzymania higieny osobistej, ze sprzętu rehabilitacyjnego, będącego na wyposażeniu placówki oraz z urządzeń kulturalno-oświatowych, tj. sprzętu audio-video, biblioteki, gier towarzyskich, TV, stanowiska komputerowego.

Ponadto uczestników Dziennego Domu „Senior+” zachęca się do udziału w zajęciach edukacyjnych (filmy przyrodniczo - krajoznawcze, pogadanki nt. sztuki, oglądanie i słuchanie wideoklipów muzycznych), zajęciach kreatywnych z elementami treningu pamięci, w ćwiczeniach rozluźniających przy muzyce relaksacyjnej. Inne elementy aktywizujące seniorów to m.in.: terapia ruchem, muzykoterapia bierna i czynna, zajęcia muzyczno-ruchowe, zajęcia plastyczno – manualne, spotkania integracyjne, spotkania z przedstawicielem Policji – dzielnicowym dotyczące porad w trosce o bezpieczeństwo seniorów. Żeby usprawnić działalność Dziennego Domu opracowywany jest comiesięczny plan pracy w rozbiciu na tygodnie i poszczególne dni.

Pomieszczenia przeznaczone na działalność Dziennego Domu „Senior+” posiadają:

 • pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań, jadalni, podłoga wykonana z materiałów antypoślizgowych;
 • pomieszczenie kuchenne (przygotowywanie posiłków i jadalnia) wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowywania i spożywania posiłku przygotowanego przez seniorów, jak również spożywania posiłku dostarczonego w formie cateringu. Wyposażenie: kuchenka elektryczna, lodówka, zmywarka, mikrofalówka, czajniki elektryczne, zestawy obiadowe, sztućce,
 • sala spotkań - pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV (telewizor, kino domowe),
 • sala ćwiczeń - pomieszczenie do utrzymania lub zwiększania aktywności ruchowej lub kinezyterapii wyposażone w sprzęt odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów ( materace, leżanki, rotory, drabinki, rower stacjonarny, step per, twister, drobny sprzęt do ćwiczeń indywidualnych: hantle, piłki gimnastyczne, guma do ćwiczeń, linka do ćwiczeń),
 • sala wypoczynkowa - pomieszczenie do odpoczynku z pięcioma miejscami do leżenia,
 • gabinet terapii indywidualnej - pomieszczenie do terapii indywidualnej lub poradnictwa – praca socjalna,
 • gabinet pielęgniarki,
 • świetlica-pracownia, wyposażona w komputer z dostępem do Internetu, biurko pod komputer, krzesło obrotowe, stoliki, krzesła,
 • szatnia dla seniorów wyposażona w indywidualne, zamykane szafki,
 • pomieszczenie socjalne pracowników oraz schowek porządkowy,
 • dwie łazienki z toaletami (dla kobiet i mężczyzn), wyposażone w uchwyty ścienne i wsporniki przy umywalkach i natryskach oraz montaż siedzisk pod prysznicem, WC pracowników,
 • pralnia, prasowalnia - wydzielone pomieszczenie na pralkę, deskę do prasowania, żelazko.

Ponieważ pomieszczenia przewidziane dla Dziennego Domu „Senior+” znajdują się na pierwszym piętrze budynku, zamontowano platformę obudowana, która umożliwia dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Korzystanie z usług „Dziennego Domu Senior+” jest częściowo odpłatne wysokość opłaty wyliczana jest zgodnie z Uchwałą Nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28.08.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym Domu „Senior+” w Ząbkowicach Śląskich i ustalona jest na podstawie decyzji administracyjnej wydanej o skierowanie na pobyt do „Dziennego Domu Senior+” w Ząbkowicach Śląskich. Decyzja wydana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich. Miesięczna całkowita opłata wynosi 1100 zł. Naliczenie opłaty za pobyt uczestnika uzależnione jest od jego sytuacji dochodowej.

Prezentacja dotycząca Dziennego Domu Senior+

Uchwała w sprawie odpłatności za pobyt w DD Senior+

Naboru do  Dziennego Domu Senior+ w Ząbkowicach Śląskich

Naboru do  Dziennego Domu "Senior+" w Ząbkowicach Śląskich

Wniosek o przyjecie do Dziennego Domu Senior+ oraz zaświadczenie lekarskie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich prowadzi stały nabór uczestników do Dziennego Domu Senior+ w Ząbkowicach Śląskich, który ma siedzibę w Ząbkowicach Śląskich, Osiedle XX-lecia 52.

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu „Senior+” mogą być osoby:

 • nieaktywne zawodowo w wieku 60 +, zarówno kobiety jak i mężczyźni,
 • będący mieszkańcami miasta i gminy Ząbkowice Śląskie

Uczestnicy zajęć będą mogli korzystać z wszechstronnego wsparcia, a zakres świadczonych usług będzie w szczególności obejmował:

 • jeden posiłek gorący oraz warunki do wspólnego przygotowywania posiłków
 • zajęcia  edukacyjne  i kulturalno-oświatowe oraz terapie zajęciową
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • zajęcia aktywizujące społecznie

Placówka funkcjonuje w dni powszechnie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Korzystanie z usług Dziennego Domu  jest częściowo odpłatne. Wysokość opłaty ustalona zostanie na podstawie  decyzji administracyjnej  wydanej o skierowaniu na pobyt do Dziennego Domu „Senior+” w Ząbkowicach Śląskich. Decyzja będzie wydana na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu Senior+ w Ząbkowicach Śląskich zapraszamy do składania formularza zgłoszeniowego w  Ośrodku Pomocy Społecznej Osiedle XX-lecia 52 w Ząbkowicach Śląskich w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,   Druk formularza można otrzymać  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich lub  pobrać ze strony www.opszabkowiceslaskie.pl.

ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” NA LATA 2015-2020

 

© 2024 OPS Ząbkowice Śląskie