AKTUALNO¦CI

14 grudnia 2017

OGŁOSZENIE O ZMIANIE WYBORU OFERTY NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, że w dniu 13.12.2017 r. wybrany wykonawca złożył pisemną rezygnację z zawarcia umowy. Zatem do wykonania usługi wybrana została kolejna korzystna oferta spełniającą wymogi Istotnych Warunków Zamówienia - firma NADZIEJA Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o..

Szczegółowa treść ogłoszenie (format PDF, rozmiar 1,86 MB)

 


05 grudnia 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Szczegółowa treść zawiadomienia (format PDF, rozmiar 3,93 MB)

 


16 listopad 2017

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Postępowanie o udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000,00 euro, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.1579)


Przedmiotem zamówienia są: „Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne oraz
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz
mieszkańców miasta i gminy Ząbkowice Śląskie
- Świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”

 

Szczegółowa treść ogłoszenia (format PDF, rozmiar 641 KB)

Istotne Warunki Zamówienia (format PDF, rozmiar 193 KB)

Załączniki do Istotnych Warunków Zamówienia (format PDF, rozmiar 196 KB)

Załączniki do Istotnych Warunków Zamówienia (format DOC, rozmiar 55,3 KB)

Załączniki do umowy (format PDF, rozmiar 76KB)

Załączniki do umowy (format DOC, rozmiar 23,6KB)

 


28 lipiec 2017

Program "Rodzina 500 plus" - zmiany w ustawie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. zmieniają się przepisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego oraz wzoru wniosku oraz załączników do wniosku.

Główne zasadny przyznawania świadczenia wychowawczego nie ulegną zmianie. W dalszym ciągu świadczenie wychowawcze ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego w kwocie 500,00 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu) na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, jak również na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł netto.

Zobacz zmiany dotyczące świadczenia wychowawczego na nowy okres 2017/2018...


11 marzec 2016

Program "Rodzina 500 plus" - WNIOSKI

Program Rodzina 500 plus

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich informuje, że realizacją Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program „Rodzina 500 plus”) w zakresie obsługi klientów, przyjmowania i analizy wniosków oraz wypłat świadczeń zajmować się będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich.


26 luty 2016

Program "Rodzina 500 plus"

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.


12 styczeń 2016

Formy pomocy jakie oferuje OPS

 

Zapraszamy na spotkanie dotyczące form pomocy dostępnych w naszym Ośrodku

Plakat informujący o spotkaniu dotyczącym form pomocy oferowanych przez OPS

 

Formy pomocy oferowane przez OPS

Wiecej szczególowych informacji znajdziesz w ulotce (format PDF, rozmiar 8,26MB)


23 grudzień 2015

Świadczenia rodzicielskie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, że od 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzającej świadczenie rodzicielskie.


Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Czytaj wiecej...


Ośrodek nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 r. (Wigilia) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich bedzie NIECZYNNY.

Za niedogodności przepraszamy.


28 październik 2015

Programy pomocowe

W ramach polityki rodzinnej w naszej Gminie Ząbkowice Śląskie został wprowadzony program pn. „Karta Ząbkowickiej Rodziny”, który jest wyrazem szacunku i uznania dla znaczenia wykonywanej pracy przez rodziców, zwłaszcza rodziców w rodzinach wielodzietnych.
Poznaj liste podmiotów publicznych z Gminy, które przystapily do programu.

W związku z powyższym chcemy poszerzyć krąg przedsiębiorców oferujących wsparcie dla rodzin wielodzietnych i jednocześnie chciałbym Państwa poinformować o nowo powstałej inicjatywie, która wchodzi w życie 1 listopada 2015 roku – programie „Ząbkowicka Karta Seniora”, który służyć ma poprawie sytuacji osób starszych, powyżej 65 roku życia. Więcej szczególow można przeczytać w zakładce "Zabkowicka Karta Seniorów".


03 grudzien 2014

Jarmark Bożonarodzeniowy 2014

Zachęcamy serdecznie do udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym – świątecznej imprezie dla całych rodzin! W programie wiele atrakcji: darmowa degustacja tradycyjnych potraw wigilijnych, żywa szopka bożonarodzeniowa, bezpłatne przejażdżki kucykiem dla dzieci, koncerty zespołów, konkursy, do nabycia regionalne swojskie produkty i ręcznie wykonane świąteczne ozdoby. Daj się ponieść magii świąt i bądź w tym dniu razem z nami!

W jarmarku udział weźmie udział  ok. 50 wystawców. Świąteczne stragany wypełnione będą produktami i ręcznie wykonanymi, świątecznymi wyrobami prosto od lokalnych przedsiębiorców, rzemieślników i rękodzielników. Pierniki, miody, kartki, dekoracje, stroiki, ciasta, zabawki oraz wiele innych – to wyjątkowa okazja do zakupów upominków pod choinkę.

Odwiedzającym jarmark czas umilą występy zespołów kół gospodyń wiejskich oraz koncerty lokalnych artystów. Przeprowadzone i rozstrzygnięte zostaną konkursy  „Choinka Babuni”, „Stroik Świąteczny” oraz „Potrawa świąteczna naszych przodków” – na uczestników czekają wspaniałe nagrody rzeczowe!
Spędźmy wspólnie ten magiczny, przedświąteczny czas – zapraszamy mieszkańców i gości do udziału – ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, RYNEK, 13 GRUDNIA, godz.11.00 – 16.00.

 

Jarmark Bożonarodzeniowy realizowany jest dzięki Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś IV LEADER, działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.


01 lipiec 2014

Informacja dla opiekunów

Zgodnie z art. 8 ustawy z 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U z 2014 poz. 567) informuję, o możliwości złożenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna. 

W dniu 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557).

Czytaj wiecej...


01 lipiec 2014

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

W Gminie Ząbkowice Śląskie Kartę przyznaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Czytaj wiecej...


01 lipiec 2014

„Ząbkowicka Rodzina” – program pomocowy dla rodzin wielodzietnych

Z inicjatywy Burmistrza Marcina Orzeszka, pragnąc wyjść naprzeciw rodzinom wielodzietnym, w marcu 2013 r. Rada Miejska Ząbkowic Śląskich podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Ząbkowicka Rodzina”. Program oferuje pakiet zniżek w opłatach za korzystanie z oferty instytucji kultury, sportu, rekreacji i turystyki oraz zniżki na zakup produktów i usług lokalnych przedsiębiorców.

Czytaj wiecej...


22 luty 2013

Dyżury Kuratorów i Pracowników Socjalnych w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż w dniach od 25 lutego do 2 marca 2013 r. organizowane są obchody „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
W akcji będą brać udział Kuratorzy Zawodowi I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej oraz Pracownicy Socjalni tutejszego Ośrodka.

Dyżury będą pełnione w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl., Oś. XX-lecia 52, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz  w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.


04 luty 2013

Pomoc ofiarom pożaru

W wyniku pożaru, który miał miejsce 30 stycznia 2013 roku w Ząbkowicach Śląskich, przy ul. Kamienieckiej, podczas którego uległ spaleniu jednorodzinny budynek mieszkalny. 5 osobowa rodzina w tym 3 dzieci w wieku od 2 do 12 lat pozostała bez dachu nad głową i bez dobytku. W związku z tą tragedią Marcin Orzeszek Burmistrz Ząbkowic Śląskich podjął działania mające na celu zapewnienie wszechstronnej pomocy oraz zamiar odbudowy budynku, bowiem poszkodowani w pożarze nie będą w stanie samodzielnie takich działań podjąć, ponieważ niedawno wzięli kredyt na jego remont, stąd nie dysponują obecnie środkami finansowymi.

Zwracamy się zatem do mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców, z prośbą o wsparcie finansowe jak i rzeczowe, w tym materiały budowlane na odbudowę domu.
Akcja zbiórki darów oraz środków pieniężnych już się rozpoczęła w związku z powyższym bardzo dziękujemy pierwszym darczyńcom.


Wszystkie osoby chcące przyłączyć się do pomocy rodzinie, którą spotkała ta tragedia proszeni są o kontakt (poniedziałek-piątek):
w sprawie pomocy rzeczowej w postaci: artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenia mieszkania z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich: e-mail: opszabk@poczta.onet.pl, Anna Deko – Zinkiewicz (074) 8 100 254, Monika Basarab – (074) 8 100 254.
w sprawie pomocy rzeczowej w postaci materiałów budowlanych oraz zbiórki pieniędzy z Sekretarzem Gminy Ząbkowice Śląskie Iwoną Aibin - tel. 74 8 165 310 lub 603 058 174, e-mail: iwona.aibin@zabkowiceslaskie.pl.


W porozumieniu z Gminą Ząbkowice Śląskie zbiórkę pieniężną przeprowadza FUNDACJA DOBRYCH DZIAŁAŃ z Ząbkowic Śląskich. Wpłat można dokonać w okresie od 4 lutego 2013 r. do 31.03.2013 r. na podany poniżej numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy o/Ząbkowice Śląskie nr konta 18 95330004 2001 0014 9855 0001  z dopiskiem „dla pogorzelców z Ząbkowic Śląskich”.
Po zakończonej zbiórce do publicznej wiadomości podane zostanie „Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej”.


17 luty 2012

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje że w ramach  „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w dniach 20 – 25 lutego 2012 roku, w siedzibie Ośrodka w Ząbkowicach Śląskich, Osiedle XX - lecia 52 będą pełnione wspólne dyżury: Kuratorów Zawodowych Rodzinnych i Nieletnich oraz Kuratorów Zawodowych ds. Dorosłych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl., funkcjonariuszy Policji KPP w Ząbkowicach Śl., Pracowników Socjalnych tut. OPS oraz członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, którzy będą udzielać porad ofiarom przestępstw.

Dyżury będą pełnione:

poniedziałek – piątek w godz. 10.00 – 18.00, sobota – godz. 10.00 – 13.00.


05 pazdziernik 2011

 

WAŻNE DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rada Ministrów, w dniu 27 września 2011 r., przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób

 

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (w gminie Ząbkowice Śląskie - Ośrodek Pomocy Społecznej).

 

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.


Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

(tekst uchwały i rozporządzenia dostępny na stronie internetowej MPiPS)


21 luty 2011

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Wzorem lat ubiegłych od 21 do 26 lutego Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z sądami, prokuratorami oraz organizacjami pozarządowymi organizuje Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, do którego aktywnie włączają się policjanci wszystkich pionów.

Tak jak przed laty policjanci aktywnie włączają się w obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Zostały uruchomione punkty konsultacyjne dla ofiar przestępstw, gdzie policjanci, pracownicy socjalni, psychologowie z instytucji współpracujący z Policją udzielają pomocy ofiarom.

Każdy, kto chce uzyskać informację lub pomoc prawną winien zgłosić się do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach ¦ląskich na Osiedlu XX - lecia 52, gdzie policjanci oraz pracownicy socjalni będą pełnili dyżury:

  • 21.02 - 24.02.2011 (od poniedziałku do czwartku) w godz. od 10.00 do 14.00 - sierż. Marzena Chwedeczko,
  • 21.02 - 25.02.2011 (od poniedziałku do piątku) w godz. od 14.00 do 18.00 - asp. Piotr Szydełko,
  • 25.02.2011 (piątek) w godz. od 10.00 do 14.00 - asp. Robert Kolano,
  • 26.02.2011 (sobota) w godz. od 10.00 do 13.00 - asp. sztab. Zbigniew Lewandowski.

Wszelkie działania mają na celu przede wszystkim uświadomienie ofiarom, że mogą uzyskać pomoc a także spowodować wzrost zaufania wobec działań podejmowanych przez Policję.

Projekt i wykonanie INESA