AKTUALNOŚCI

18 lipca 2019

Nabór uczestników do Dziennego Domu Senior+ w Ząbkowicach Śląskich

Nabór uczestników do Dziennego Domu Senior+ w Ząbkowicach Śląskich

 


17 lipca 2019

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - PODPROGRAM 2018 – efekty

Logo PO PŻ 2014-2020

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich z terenu województwa dolnośląskiego przy współpracy Bankiem Żywności we Wrocławiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
  • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
  • tłuszcze (olej rzepakowy),
  • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 748 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa dolnośląskiego, gminy Ząbkowice Śląskie.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 39,4144 ton żywności;
  • 3360 paczek żywnościowych;
 5. W ramach Podprogramu 2018 dla 80 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
  • Ekonomiczne – 2 spotkania dla  29 uczestników
  • Żywieniowe – 2 spotkania dla 27 uczestników
  • Kulinarne - 2 spotkania dla 24 uczestników

 


17 czerwca 2019

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

 

 

Więcej informacji znajdziesz w zakładce PROGRAM "RODZINA 500 PLUS"


29 maja 2019

Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora Dziennego Domu "Senior+"
w Ząbkowicach Śląskich

Informacja dotycząca wyniku naboru na satnowisko koordynatora Dziennego Domu "Senior+"

 


24 maja 2019

Ogłoszenie o naborze opiekunów prawnych i kuratorów osób ubezwłasnowolnionych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich prowadzi stały/ciągły nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru opiekunów prawnych i kuratorów osób ubezwłasnowolnionych

Informacja dotycząc przetwarzania danych osobowych

Kewstionariusz osobowy

 


17 maja 2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora Dziennego Domu "Senior+"
w Ząbkowicach Śląskich

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór na stanowisko koordynatora Dziennego Domu "Senior+" w Ząbkowicach Śląskich.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na stanowisko koordynatora Dziennego Domu "Senior+"

Informacja dotycząc przetwarzania danych osobowych

Kewstionariusz osobowy

 


8 kwietnia 2019

Informacja o wynikach naboru na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu "Senior+" w Ząbkowicach Śląskich

Informacja dotycząca wyniku naboru na satnowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu „Senior+”

 


27 marca 2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu "Senior+" w Ząbkowicach Śląskich

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Senior+ w Ząbkowicach Śląskich.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na satnowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu „Senior+”

Informacja dotycząc przetwarzania danych osobowych

Kewstionariusz osobowy

 


26 marca 2019

Informacja o wynikach naboru na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu "Senior+" w Ząbkowicach Śląskich

Informacja dotycząca wyniku naboru na satnowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu „Senior+”

 


12 marca 2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu "Senior+" w Ząbkowicach Śląskich

Kierownik Ośrodeka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Senior+ w Ząbkowicach Śląskich.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na satnowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu „Senior+”

Informacja dotycząc przetwarzania danych osobowych

Kewstionariusz osobowy

 


25 lutego 2019

Ogłoszenie w sprawie naboru do Dziennego Domu "Senior+" w Ząbkowicach Śląskich

Logo Senior +

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór uczestników do tworzonego Dziennego Domu Senior+ w Ząbkowicach Śląskich, który będzie miał siedzibę w Ząbkowicach Śląskich, Osiedle XX-lecia 52.

PLANOWANY TERMIN OTWARCIA DZIENNEGO DOMU „Senior+” - marzec 2019 rok

Dom przeznaczony jest dla 15 osób

 

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w Dziennym Domu „Senior+”

Wniosek dotyczący przyjęcia do Dziennego Domu „Senior+”

Zaświadczenie lekarskie dotyczące skierowania braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Dziennym Domu „Senior+” w Ząbkowicach Śląskich


17 grudnia 2018

Informacjia o godzinach otwarcia Ośrodka

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w dniu 24.12.2018 rok (Wigilia Bożego Narodzenia) będzie czynny w godzinach od 7.30 do 13.30.

 


3 grudnia 2018

Projekt konkursowy RPDS.09.01.01-02-0076/17   pn. „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020

Logo

 

Trening postaw przedsiębiorczości

W okresie 26-29 listopada 2018 r. 18 Uczestników Projektu „Aktywna integracja- szansa dla wszystkich” wzięło udział w treningu postaw przedsiębiorczości. Celem warsztatów była ocena potencjału uczestników pod kątem cech charakterystycznych dla postawy przedsiębiorczej oraz określenie możliwości rozwoju i wykorzystanie tych cech w życiu zawodowym.

Zajęcia odbyły się w dwóch grupach w wymiarze 32 h/gr.

 


20 listopad 2018

Projekt konkursowy RPDS.09.01.01-02-0076/17   pn. „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020

Logo

 

Warsztaty równości szans kobiet i mężczyzn

W dniach 14 i 15 listopada 2018 r. dla 18 Uczestników Projektu odbyły się Warsztaty równości szans kobiet i mężczyzn, podczas których beneficjenci zapoznali się z zasadami równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz aktualne problemy związane z wyzwaniami, jakie stawia współczesny rynek pracy w kontekście równości szans.

 


31 październik 2018

Projekt konkursowy RPDS.09.01.01-02-0076/17   pn. „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020

Logo

 

Trening kompetencji życiowych

W okresie 15.10.2018 r. – 19.10.2018 r. oraz 22.10.2018 r. – 26.10.2018 r. dla 18 beneficjentów odbył się trening kompetencji życiowych w wymiarze 40 godzin (5 dni x 8 godzin). Trening dostarczył niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności umożliwiających powrót lub właściwe funkcjonowanie w życiu społecznym oraz samodzielności życiowej. Celem warsztatów był trening służący nabyciu przez uczestników kluczowych kompetencji życiowych oraz podniesienie świadomości Uczestników projektu w zakresie roli czasu i podziału obowiązków w życiu prywatnym i przyszłej pracy zawodowej.

Zobacz fotorelacje z treningu kompetencji życiowych w ramach projektu „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich”

 


8 listopad 2018

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Logo PO PŻ 2014-2020

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich prowadzi dystrybucję artykułów spożywczych w Gminie Ząbkowice Śląskie w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2018. Cztyaj więcej na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020...

 


8 listopad 2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, że po ocenie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców miasta i gminy Ząbkowice Śląskie – Świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich na okres od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: NADZIEJA Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o. Szczegółowe informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. (format PDF, rozmiar 285 KB)

 


6 listopad 2018

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

Protokół z otwarcia ofert dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne: „Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców miasta i gminy Ząbkowice Śląskie – Świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”. (format PDF, rozmiar 202 KB)

 


23 październik 2018

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Postępowanie o udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000,00 euro, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)


Przedmiotem zamówienia są: „Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne
oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
na rzecz mieszkańców miasta i gminy Ząbkowice Śląskie
- Świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”

 

Szczegółowa treść ogłoszenia (format PDF, rozmiar 706 KB)

Istotne Warunki Zamówienia (format DOC, rozmiar 504 KB)

 


17 wrzesnia 2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Logo

 

Komisja Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Aktywna integracja-szansą dla wszystkich” została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez wykonawcę: Grupa CSW DELTA Sp. z o. o..

Szczegółowe informacje dotyczące wybrania oferty (format PDF, rozmiar 226 KB)

 


11 wrzesnia 2018

Protokół z otwarcia złożonych ofert

Logo

 

Komisja Przetargowa przystąpiła do otwarcia złożonych ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług w zakresie aktywizacji 20 uczestników projektu „Aktywna integracja - szansą dla wszystkich”.

Protokół z otwarcia złożonych ofert (format PDF, rozmiar 232 KB)

 


29 sierpnia 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

Logo

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich ogłasza informację o zamówieniu na usługi społeczne w zakresie aktywizacji 20 uczestników projektu „Aktywna integracja - szansą dla wszystkich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ona lata 2014 – 2020, Działanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

 

Szczegółowa treść ogłoszenia (format PDF, rozmiar 289 KB)

Warunki Zamówienia na Usługi Społeczne (format PDF, rozmiar 642 KB)

Załącznik nr 1 (format PDF, rozmiar 304 KB)

Załącznik nr 2 (format DOC, rozmiar 124 KB)

Załącznik nr 3 (format DOC, rozmiar 88 KB)

Załącznik nr 4 (format RTF, rozmiar 597 KB)

Załącznik nr 5 (format RTF, rozmiar 591 KB)

Załącznik nr 6 (format RTF, rozmiar 591 KB)

Załącznik nr 7 (format RTF, rozmiar 608 KB)

Załącznik nr 8 (format RTF, rozmiar 591 KB)

Załącznik nr 9 (format RTF, rozmiar 591 KB)

Załącznik nr 10 (format RTF, rozmiar 604 KB)

 

 


6 sierpnia 2018

Projekt konkursowy RPDS.09.01.01-02-0076/17 pn. „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020

Logo

 

W miesiącu lipcu 2018 r. zakończyły się indywidualne spotkania 20 uczestników projektu z psychologiem i doradcą zawodowym.

Zobacz fotorelacje ze spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym w ramach projektu „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich”

 


6 sierpnia 2018

Projekt konkursowy RPDS.09.01.01-02-0076/17 pn. „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020

Logo

 

Trening kompetencji społecznych

W okresie sierpień - wrzesień 2018 r. zaplanowany jest trening kompetencji społecznych w wymiarze 40 godzin (5 dni x 8 godzin). Trening dostarczy niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywnych zachowań, rozpoznawania i zmiany postaw życiowych, zmiany ograniczających przekonań, budowania zasobów, określenie wartości i celów radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

 


11 lipiec 2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Logo

 

Szczegółowa treść zawiadomienia (format PDF, rozmiar 0,35 MB)

 


1 lipiec 2018

Projekt konkursowy RPDS.09.01.01-02-0076/17 pn. „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020

Logo

 

Indywidualne doradztwo zawodowe

W indywidualnym doradztwie zawodowym uczestniczy 20 osób.

Doradca zawodowy spotka się z uczestnikami w miesiącu lipcu 2018 r.

Dla każdego uczestnika doradca zawodowy prowadzi poradnictwo w wymiarze 2 godzin.

 

Indywidualne spotkania z psychologiem

W indywidualnym spotkaniu z psychologiem uczestniczy 20 osób.

Psycholog spotka się z uczestnikami w miesiącu lipcu 2018 r. w wymiarze 2 godzin.

 


28 czerwca 2018

WNIOSKI DOT. ŚWIADCZEŃ NA OKRES 2018/2019

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane od 1 sierpnia 2018 r. Natomiast od 1 lipca w/w wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Logo Programu 500 Plus

Informujemy, że główne zasadny przyznawania świadczenia wychowawczego nie uległy zmianie. W dalszym ciągu świadczenie wychowawcze ustalane jest w kwocie 500,00 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu) na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, jak również na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł netto.

Aby zapewnić ciągłość wypłaty świadczeń, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz funduszu alimentacyjnego należy złożyć do 31 października br., a w przypadku świadczeń rodzinnych do 30 listopada br.

 


4 czerwca 2018

WNIOSKI DOT. ŚWIADCZEŃ NA OKRES 2018/2019

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich przypomina, że od 1 sierpnia w tut. Ośrodku przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Natomiast od 1 lipca w/w wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

 


4 czerwca 2018

PROGRAM „DOBRY START”

 

Logo Programu Dobry Start

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. realizować będzie nowy rządowy program „Dobry start”.

Program „Dobry start” to świadczenie wypłacane raz w roku w wysokości 300,00 zł przysługujące rodzicom, opiekunowi pranemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka oraz osobą uczącym się - bez względu na dochody.

Świadczenie to przysługiwać będzie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności - do ukończenia 24. roku życia.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start przyjmowane będą w siedzibie tut. Ośrodka od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 września.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Decyzja będzie wydawana wyłącznie w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

 


7 maja 2018

Projekt konkursowy RPDS.09.01.01-02-0076/17 pn. „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020

Logo

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie 20 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz zamieszkałych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu ograniczających barier w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.

Cele szczegółowe projektu i przewidywane efekty działania:

   1. nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji życiowych i społecznych
   2. wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy i aktywnego poszukiwania pracy
   3. zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
   4. zdobycie zatrudnienia
   5. zwiększenie stopnia samodzielności poprzez pracę socjalną i świadczenia pieniężn

Grupę docelową projektu będzie stanowić 20 osób (18- Kobiet i 2- Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno- zawodowej z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie, będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w okresie 01.06.2018 – 30.04.2019). Wsparcie otrzyma 20 osób bezrobotnych. Planuje się, że wśród grupy docelowej będą 2 osoby z niepełnosprawnością. Działania projektowe oparte o przygotowaną ścieżkę reintegracji na podstawie indywidualnej diagnozy. Działania o charakterze zawodowym w połączeniu ze wsparciem z zakresu aktywizacji społecznej tworzą optymalne warunki do wzrostu aktywności społecznej i zwiększenie zdolności do uzyskania zatrudnienia przez uczestników projektu.

 


1 maja 2018

PROJEKT „AKTYWNA INTEGRACJA – SZANSĄ DLA WSZYSTKICH”

Logo do projektu Aktywna integracja - szansą dla wszystkich

Gmina Ząbkowice Śląskie/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich realizuje projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna Integracja

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie 20 osób mieszkających na terenie gminy Ząbkowice Śląskie

 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Treningi kompetencji społecznych, życiowych i postaw przedsiębiorczości
 • Zdobycie nowych kwalifikacji
 • Kursy/ szkolenia zawodowe, które zakończą się uzyskaniem certyfikatu
 • Indywidualne spotkania rozwojowe

Beneficjenci projektu objęci będą wsparciem finansowym w czasie trwania projektu
Dofinansowanie projektu z UE: 231 278,46 PLN

Szczegóły dostępne w biurze projektu:
OPS w Ząbkowicach Śląskich,
Osiedle XX-lecia 52, 57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74 810 02 54

Plakat projektu Aktywana integracja - szansą dla wszystkich (format PDF, rozmiar 327 KB)

 


10 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

Logo

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór uczestników do udziału w projekcie „Aktywna integracja - szansą dla wszystkich”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach realizowanego projektu zapraszamy do udziału osoby zamieszkałe na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie, które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo, uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Poprzez udział w projekcie proponujemy formy wsparcia dobrane indywidualnie m.in. indywidualne doradztwo zawodowe, trening kompetencji społecznych, życiowych i postaw przedsiębiorczości, zdobycie nowych kwalifikacji, kursy i szkolenia, które zakończą się uzyskaniem certyfikatu, indywidualne spotkania rozwojowe i pomoc pieniężną. Nabór kandydatów do projektu odbędzie się od 01.05.2018 r. do 31.05.2018 r.

Zainteresowanych zapraszamy do biura projektowego, które znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, Osiedle XX- lecia 52 w pokoju nr 4 w godzinach 730 – 1530.

 


10 kwietnia 2018

Projekt konkursowy RPDS.09.01.01-02-0076/17 pn. „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020

Logo

 

Gmina Ząbkowice Śląskie / Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich realizuje projekt współfinansowany z Unii Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz integracji społeczno – zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (zawodowego, rodzinnego, psychologicznego).

Projekt ma na celu poprawę sytuacji społeczno – zawodowej osób mieszkających na terenie gminy Ząbkowice Śląskie.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” (format PDF, rozmiar 302 KB)


14 grudnia 2017

OGŁOSZENIE O ZMIANIE WYBORU OFERTY NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, że w dniu 13.12.2017 r. wybrany wykonawca złożył pisemną rezygnację z zawarcia umowy. Zatem do wykonania usługi wybrana została kolejna korzystna oferta spełniającą wymogi Istotnych Warunków Zamówienia - firma NADZIEJA Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o..

Szczegółowa treść ogłoszenie (format PDF, rozmiar 1,86 MB)

 


05 grudnia 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Szczegółowa treść zawiadomienia (format PDF, rozmiar 3,93 MB)

 


16 listopad 2017

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Postępowanie o udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000,00 euro, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.1579)


Przedmiotem zamówienia są: „Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne oraz
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz
mieszkańców miasta i gminy Ząbkowice Śląskie
- Świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”

 

Szczegółowa treść ogłoszenia (format PDF, rozmiar 641 KB)

Istotne Warunki Zamówienia (format PDF, rozmiar 193 KB)

Załączniki do Istotnych Warunków Zamówienia (format PDF, rozmiar 196 KB)

Załączniki do Istotnych Warunków Zamówienia (format DOC, rozmiar 55,3 KB)

Załączniki do umowy (format PDF, rozmiar 76KB)

Załączniki do umowy (format DOC, rozmiar 23,6KB)

 


28 lipiec 2017

Program "Rodzina 500 plus" - zmiany w ustawie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. zmieniają się przepisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego oraz wzoru wniosku oraz załączników do wniosku.

Główne zasadny przyznawania świadczenia wychowawczego nie ulegną zmianie. W dalszym ciągu świadczenie wychowawcze ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego w kwocie 500,00 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu) na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, jak również na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł netto.

Zobacz zmiany dotyczące świadczenia wychowawczego na nowy okres 2017/2018...


11 marzec 2016

Program "Rodzina 500 plus" - WNIOSKI

Program Rodzina 500 plus

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich informuje, że realizacją Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program „Rodzina 500 plus”) w zakresie obsługi klientów, przyjmowania i analizy wniosków oraz wypłat świadczeń zajmować się będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich.


26 luty 2016

Program "Rodzina 500 plus"

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.


12 styczeń 2016

Formy pomocy jakie oferuje OPS

 

Zapraszamy na spotkanie dotyczące form pomocy dostępnych w naszym Ośrodku

Plakat informujący o spotkaniu dotyczącym form pomocy oferowanych przez OPS

 

Formy pomocy oferowane przez OPS

Wiecej szczególowych informacji znajdziesz w ulotce (format PDF, rozmiar 8,26MB)


23 grudzień 2015

Świadczenia rodzicielskie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, że od 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzającej świadczenie rodzicielskie.


Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Czytaj wiecej...


Ośrodek nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 r. (Wigilia) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich bedzie NIECZYNNY.

Za niedogodności przepraszamy.


28 październik 2015

Programy pomocowe

W ramach polityki rodzinnej w naszej Gminie Ząbkowice Śląskie został wprowadzony program pn. „Karta Ząbkowickiej Rodziny”, który jest wyrazem szacunku i uznania dla znaczenia wykonywanej pracy przez rodziców, zwłaszcza rodziców w rodzinach wielodzietnych.
Poznaj liste podmiotów publicznych z Gminy, które przystapily do programu.

W związku z powyższym chcemy poszerzyć krąg przedsiębiorców oferujących wsparcie dla rodzin wielodzietnych i jednocześnie chciałbym Państwa poinformować o nowo powstałej inicjatywie, która wchodzi w życie 1 listopada 2015 roku – programie „Ząbkowicka Karta Seniora”, który służyć ma poprawie sytuacji osób starszych, powyżej 65 roku życia. Więcej szczególow można przeczytać w zakładce "Zabkowicka Karta Seniorów".


03 grudzien 2014

Jarmark Bożonarodzeniowy 2014

Zachęcamy serdecznie do udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym – świątecznej imprezie dla całych rodzin! W programie wiele atrakcji: darmowa degustacja tradycyjnych potraw wigilijnych, żywa szopka bożonarodzeniowa, bezpłatne przejażdżki kucykiem dla dzieci, koncerty zespołów, konkursy, do nabycia regionalne swojskie produkty i ręcznie wykonane świąteczne ozdoby. Daj się ponieść magii świąt i bądź w tym dniu razem z nami!

W jarmarku udział weźmie udział  ok. 50 wystawców. Świąteczne stragany wypełnione będą produktami i ręcznie wykonanymi, świątecznymi wyrobami prosto od lokalnych przedsiębiorców, rzemieślników i rękodzielników. Pierniki, miody, kartki, dekoracje, stroiki, ciasta, zabawki oraz wiele innych – to wyjątkowa okazja do zakupów upominków pod choinkę.

Odwiedzającym jarmark czas umilą występy zespołów kół gospodyń wiejskich oraz koncerty lokalnych artystów. Przeprowadzone i rozstrzygnięte zostaną konkursy  „Choinka Babuni”, „Stroik Świąteczny” oraz „Potrawa świąteczna naszych przodków” – na uczestników czekają wspaniałe nagrody rzeczowe!
Spędźmy wspólnie ten magiczny, przedświąteczny czas – zapraszamy mieszkańców i gości do udziału – ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, RYNEK, 13 GRUDNIA, godz.11.00 – 16.00.

 

Jarmark Bożonarodzeniowy realizowany jest dzięki Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś IV LEADER, działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.


01 lipiec 2014

Informacja dla opiekunów

Zgodnie z art. 8 ustawy z 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U z 2014 poz. 567) informuję, o możliwości złożenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna. 

W dniu 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557).

Czytaj wiecej...


01 lipiec 2014

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

W Gminie Ząbkowice Śląskie Kartę przyznaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Czytaj wiecej...


01 lipiec 2014

„Ząbkowicka Rodzina” – program pomocowy dla rodzin wielodzietnych

Z inicjatywy Burmistrza Marcina Orzeszka, pragnąc wyjść naprzeciw rodzinom wielodzietnym, w marcu 2013 r. Rada Miejska Ząbkowic Śląskich podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Ząbkowicka Rodzina”. Program oferuje pakiet zniżek w opłatach za korzystanie z oferty instytucji kultury, sportu, rekreacji i turystyki oraz zniżki na zakup produktów i usług lokalnych przedsiębiorców.

Czytaj wiecej...


22 luty 2013

Dyżury Kuratorów i Pracowników Socjalnych w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż w dniach od 25 lutego do 2 marca 2013 r. organizowane są obchody „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
W akcji będą brać udział Kuratorzy Zawodowi I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej oraz Pracownicy Socjalni tutejszego Ośrodka.

Dyżury będą pełnione w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl., Oś. XX-lecia 52, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz  w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.


04 luty 2013

Pomoc ofiarom pożaru

W wyniku pożaru, który miał miejsce 30 stycznia 2013 roku w Ząbkowicach Śląskich, przy ul. Kamienieckiej, podczas którego uległ spaleniu jednorodzinny budynek mieszkalny. 5 osobowa rodzina w tym 3 dzieci w wieku od 2 do 12 lat pozostała bez dachu nad głową i bez dobytku. W związku z tą tragedią Marcin Orzeszek Burmistrz Ząbkowic Śląskich podjął działania mające na celu zapewnienie wszechstronnej pomocy oraz zamiar odbudowy budynku, bowiem poszkodowani w pożarze nie będą w stanie samodzielnie takich działań podjąć, ponieważ niedawno wzięli kredyt na jego remont, stąd nie dysponują obecnie środkami finansowymi.

Zwracamy się zatem do mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców, z prośbą o wsparcie finansowe jak i rzeczowe, w tym materiały budowlane na odbudowę domu.
Akcja zbiórki darów oraz środków pieniężnych już się rozpoczęła w związku z powyższym bardzo dziękujemy pierwszym darczyńcom.


Wszystkie osoby chcące przyłączyć się do pomocy rodzinie, którą spotkała ta tragedia proszeni są o kontakt (poniedziałek-piątek):
w sprawie pomocy rzeczowej w postaci: artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenia mieszkania z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich: e-mail: opszabk@poczta.onet.pl, Anna Deko – Zinkiewicz (074) 8 100 254, Monika Basarab – (074) 8 100 254.
w sprawie pomocy rzeczowej w postaci materiałów budowlanych oraz zbiórki pieniędzy z Sekretarzem Gminy Ząbkowice Śląskie Iwoną Aibin - tel. 74 8 165 310 lub 603 058 174, e-mail: iwona.aibin@zabkowiceslaskie.pl.


W porozumieniu z Gminą Ząbkowice Śląskie zbiórkę pieniężną przeprowadza FUNDACJA DOBRYCH DZIAŁAŃ z Ząbkowic Śląskich. Wpłat można dokonać w okresie od 4 lutego 2013 r. do 31.03.2013 r. na podany poniżej numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy o/Ząbkowice Śląskie nr konta 18 95330004 2001 0014 9855 0001  z dopiskiem „dla pogorzelców z Ząbkowic Śląskich”.
Po zakończonej zbiórce do publicznej wiadomości podane zostanie „Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej”.


17 luty 2012

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje że w ramach  „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w dniach 20 – 25 lutego 2012 roku, w siedzibie Ośrodka w Ząbkowicach Śląskich, Osiedle XX - lecia 52 będą pełnione wspólne dyżury: Kuratorów Zawodowych Rodzinnych i Nieletnich oraz Kuratorów Zawodowych ds. Dorosłych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl., funkcjonariuszy Policji KPP w Ząbkowicach Śl., Pracowników Socjalnych tut. OPS oraz członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, którzy będą udzielać porad ofiarom przestępstw.

Dyżury będą pełnione:

poniedziałek – piątek w godz. 10.00 – 18.00, sobota – godz. 10.00 – 13.00.


05 pazdziernik 2011

 

WAŻNE DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rada Ministrów, w dniu 27 września 2011 r., przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób

 

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (w gminie Ząbkowice Śląskie - Ośrodek Pomocy Społecznej).

 

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.


Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

(tekst uchwały i rozporządzenia dostępny na stronie internetowej MPiPS)


21 luty 2011

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Wzorem lat ubiegłych od 21 do 26 lutego Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z sądami, prokuratorami oraz organizacjami pozarządowymi organizuje Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, do którego aktywnie włączają się policjanci wszystkich pionów.

Tak jak przed laty policjanci aktywnie włączają się w obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Zostały uruchomione punkty konsultacyjne dla ofiar przestępstw, gdzie policjanci, pracownicy socjalni, psychologowie z instytucji współpracujący z Policją udzielają pomocy ofiarom.

Każdy, kto chce uzyskać informację lub pomoc prawną winien zgłosić się do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach ¦ląskich na Osiedlu XX - lecia 52, gdzie policjanci oraz pracownicy socjalni będą pełnili dyżury:

 • 21.02 - 24.02.2011 (od poniedziałku do czwartku) w godz. od 10.00 do 14.00 - sierż. Marzena Chwedeczko,
 • 21.02 - 25.02.2011 (od poniedziałku do piątku) w godz. od 14.00 do 18.00 - asp. Piotr Szydełko,
 • 25.02.2011 (piątek) w godz. od 10.00 do 14.00 - asp. Robert Kolano,
 • 26.02.2011 (sobota) w godz. od 10.00 do 13.00 - asp. sztab. Zbigniew Lewandowski.

Wszelkie działania mają na celu przede wszystkim uświadomienie ofiarom, że mogą uzyskać pomoc a także spowodować wzrost zaufania wobec działań podejmowanych przez Policję.

Projekt i wykonanie INESA